verslag jury Georges Dheedene wedstrijd 2017

Beste genodigden

Deze derde biënnale is uitgedraaid op een uitdagende en niet het minst een verrassende wedstrijd voor artistieke realisaties, met als thema ‘Het portret’, uitgeschreven door de stichting Georges Dheedene. Bij de voorbereidingen van de wedstrijd en van deze tentoonstelling, stelden we ons de vraag of er wel voldoende kandidaten zouden gevonden worden. Een portret schilderen is immers niet hetzelfde als een ‘portretje’ trekken (met een fototoestel). En toch, vrij snel kregen we meer dan 80 kandidaten aangemeld, waarbij we na 100 werken, de grens die we hadden gesteld, de inschrijvingen moesten stoppen en verschillende kandidaten moesten teleurstellen. Wij zijn al deze kunstenaars dankbaar en prijzen hen graag voor hun creativiteit. De voltallige externe jury wensen we te feliciteren voor hun degelijk beoordelingswerk. Ik mocht getuige zijn van die jurering en breng graag enkele quotes die ik mocht noteren tijdens de verschillende rondgangen.

secretaris van de jury: Rik De Cooman

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij deze stel ik u graag de juryleden even voor: Piet Coessens, de voorzitter van de jury, is conservator van het Raveelmuseum in Zulte-Machelen, Anna-Maria Decock is een gewaardeerde docente grafiek aan het KASK (koninklijke academie voor schone kunsten Gent, school of arts HO Gent), Kaatje Vermeire is een succesvolle en gelauwerde illustratrice van kinderboeken, Marcase is een erkend en geprezen kunstenaar, Charlotte Vermeersch is grafisch ontwerper en heeft onder andere het logo van de gemeente Zulte ontworpen.

De jury: v.l.n.r. Kaatje Vermeire, Anna-Maria Decock, Charlotte Vermeersch, Piet Coessens, Michaël Vandemeulebroecke, Marcase en Rik De Cooman.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij het klaarmaken van de, overigens bijzonder geslaagde, catalogus werden we al geconfronteerd met de originaliteit en verrassende kwaliteit van de binnengebrachte werken. Georges Dheedene was zelf een begenadigd portretschilder, honderden heeft hij er gemaakt, maar hij zou, als leermeester, ook erg genoten hebben van de voorgestelde creaties. Met plezier hebben we de inzendingen, samen met de foto van de maker, in een verzorgde, mooie catalogus gerangschikt zodat we met z’n allen beschikken over een waarderende en waardevolle herinnering aan eigen werk en aan dit initiatief van de stichting Georges Dheedene.
Het was de taak van de jury, onder leiding van Piet Coessens, om de werken te nomineren. Zowaar een ondankbare en moeilijke opdracht: zoveel professioneel amateurisme en gedreven techniciteit beoordelen om er dan mogelijke kandidaten voor een prijs uit te kiezen. Zij deden dat in een aantal stappen. Mijn taak, als lid van het bestuur van de stichting Georges Dheedene en secretaris van de jury, beperkte zich tot getuige zijn van de nominatie van enkele opvallende werken en die voor onze genodigden toe te lichten. De jury heeft in volle onafhankelijkheid kunnen werken, zonder enige beïnvloeding van de Stichting. Wij zijn hen bijzonder dankbaar voor hun diepgaand en doordacht werk.
Stefaan De Clercq krijgt straks de eer om de prijs Georges Dheedene toe te wijzen; Michaël Vande Meulebroecke zal de prijs van de gemeente Zulte bekend maken en dinsdag 3 oktober zullen we de prijs van het publiek bekend maken bij de sluiting van de tentoonstelling, nadat de stemmen werden geteld van de keuzes van de bezoekers van de tentoonstelling.
Globaal stellen we u eigenlijk 60 winnaars voor, stuk voor stuk mensen die het aandurfden en aankonden om een moeilijke discipline in de beeldende kunst aan te pakken. Ik mocht veel bewondering vaststellen bij de juryleden en het bleek bijzonder moeilijk om de gevraagde prijzen toe te wijzen. Uiteraard is het aanwijzen van 2 prijzen zeer exclusief, twee kunstenaars worden naar voor getrokken en de vele anderen die ook erg gewaardeerd worden, worden zeker voor een stuk ontgoocheld.
Ik bespreek in naam van de jury een zestal auteurs, die werden genomineerd. Tegelijk krijgt u een beeld van het werk op het scherm.

Tessa Boeckaert met de portretten Man en vrouw, toont zeer realistisch geschilderde onderwerpen; knap gedaan; zij toont emotie op het doek; de afmetingen van het doek, eigenlijk installatie, accentueren die emotie, die zeer expressief overkomt en dat in een bewuste cadrage.

 

 

 

 

 

 

Roseline Christiaens brengt Mathilde en Alice met een grote betrokkenheid en empathie, personages die wellicht life geportretteerd werden.

 

 

 

 

 

 

 


Glenn Marys
brengt met zijn bruised face een intiem portret, een getormenteerd gezicht, gekwetst en met een mysterie; het beeld roept vragen op door er naar te kijken, wat kan er gebeurd zijn?

 

 

 

 

 

 

 

Deborah Nyst maakte nogal opvallende statieportretten, heel speciaal gekaderd, zeer nadrukkelijk bijna cynisch.

 

 

 

 

 

 

 


Urbain Vandeplancke
heeft een heel persoonlijke schilderwijze die het portretgenre tot een vrij onconventionele vorm laten evolueren. Hij nodigt de toeschouwer uit om zelf creatief te kijken naar het schilderij.

 

 

 

 

 

 

 

 

Geert Verstaen valt met zijn schilderijen op door het kleurgebruik en een specifieke beeldende taal; de vrije toets maakt ze uniek, elk met een eigen inhoud.

 

 

 

 

 

 

 

Wij zijn trots en blij dat wij ook die vele andere werken op een waarderende en mooie wijze in een schitterende catalogus konden en mochten publiceren. Iedereen mag meegenieten van de kwaliteiten van de vele kunstenaars die hun talenten op een knappe manier tentoonstellen.

Heel hartelijk dank

Rik De Cooman