Op stap met Georges Dheedene

De Georges Dheedene Stichting nam het initiatief om een wandel- en fietsroute uit te stippelen.Ā Hiervoor waren een paar redenen.
De kunstschilder was bijzonder streekgebonden en had weinig ambitie om de vleugels uit te slaan. Niettegenstaande hij wel eens tentoonstelde in Antwerpen en Brussel, bleef hij het liefst binnen Oost- en West-Vlaanderen. Hij bleef zijn Zulte trouw van de wieg tot het graf en was er actief in het verenigingsleven. Hij schilderde er niet enkel landschappen, maar ook ontelbare portretten.
In 1958 kocht hij zijn eerste auto, op 49-jarige leeftijd. Daarvoor was hij in de eerste plaats aangewezen op zijn fiets om landschappen te gaan schilderen. Hij beperkte zich hierbij niet tot de geliefde Leie in eigen dorp, maar trok met fiets, doek, verf en kwast tot een flink stuk in de Vlaamse Ardennen.
Met de wandelroute treed je dus in de voetsporen van Georges Dheedene, en met de fietsroute in de bandensporen.
Beide routes brengen je langs een aantal sites die een betekenis hadden in het leven van de schilder.

Wij wensen de wandelaar en de fietser alle succes toe!

Met dank aan de heer Eric Verstaen voor het uitstippelen en uitwerken van de fiets- en wandelroute.

naar de wandelroute!

 

 

 

 

 

naar de fietsroute!