Stefaan De Clerck zal de Georges Dheedeneprijs uitreiken!

De kogel is door de kerk! Na de Oost-Vlaamse gouverneur Jan Briers en de Vlaamse Minister voor Cultuur Sven Gatz in de vorige edities, heeft Stefaan De Clerck, de voorzitter van de raad van Bestuur van Proximus, aanvaard om dit jaar de Georges Dheedene Prijs uit te reiken. Stefaan De Clerck is niet alleen een gekend figuur binnen de Belgische politieke wereld maar heeft ook een speciale band met Zulte én met kunstschilder Dheedene. Zijn vader, Albert De Clerck, heeft zijn jeugd in Zulte doorgebracht, en was goed bevriend met Georges Dheedene. Het gezin van grootvader Jules De Clerck woonde eerst op het kasteel Te Lake, maar verhuisde later naar villa Salomé.

Eén van de eerste portretten die Dheedene ooit schilderde was dit van zijn vriend Albert De Clerck, toen die nog rechten studeerde in Leuven. Dheedene richt trouwens in 1934 samen met professor Van der Schueren en Albert De Clerck, het Zultse Davidfonds op. Albert de Clerck, in Zulte bekend als “Berten”, trekt na zijn studies naar Kortrijk en wordt al snel één van de boegbeelden van de Christelijke Volkspartij CVP (nu CD&V). In de jaren zestig wordt hij achtereenvolgens Minister van Middenstand en Minister-staatsecretaris voor Nederlandse Cultuur. Zijn zoon Stefaan treedt later met succes in zijn voetsporen, en breidt een belangrijk verlengstuk aan het hoofdstuk van de familie De Clerck binnen de Belgische politiek.

Inschrijven voor de wedstrijd kan in principe tot 1 augustus (mail naar luc.voet@telenet.be). De Stichting Georges Dheedene behoudt zich evenwel het recht voor om de inschrijvingen te beperkten tot 100 werken, daar rekening moet gehouden worden met de beschikbare tentoonstellingsruimte!

Deelname met 1 werk kost 15 EUR, met 2 werken 25 EUR. Net als bij de vorige edities bedraagt ook deze keer de hoofdprijs 1000 EUR.