Inschrijvingen Georges Dheedene wedstrijd afgesloten

De derde editie van de Georges Dheedene wedstrijd voor Beeldende Kunst, met als thema “het portret” is een groot succes! Het vooropgestelde quotum van 100 ingeschreven werken werd eind mei bereikt. Er kan bijgevolg NIET meer ingeschreven worden. Zoals in het wedstrijdreglement vermeld, moeten de organisatoren zich tot 100 werken beperken wegens de beschikbare tentoonstellingsruimte.

Alvast een grote “dankuwel” aan de vele kunstenaars die zo enthousiast gereageerd hebben op onze uitnodiging om aan de wedstrijd deel te nemen. Aan deze die te laat waren: misschien tot op een volgende editie?