Plechtige prijsuitreiking van Georges Dheedene wedstrijd 2015

De tweede editie van deze wedstrijd werd opnieuw een groot succes met 63 deelnemers,120 tentoongestelde werken en 900 bezoekers gespreid over de vier tentoonstellingsdagen.

De professionele jury onder voorzitterschap van Piet Jaspaert beoordeelde op vrijdag 2 oktober 2015 in de voormiddag de werken en ’s avonds volgde dan de plechtige proclamatie en prijsuitreiking in het Fiertelhof. Een driehonderdtal belangstellenden woonden dit evenement bij. Gastsprekers waren: Minister van Vlaamse Cultuur Sven Gatz, die ook de Georges Dheedene uitreikte, dichter Paul Demets, schepen van Cultuur Michaël Vandemeulebroecke die de prijs van de gemeente Zulte uitreikte, en tot slot burgemeester Simon Lagrange die als laatste aan het woord kwam en de tentoonstelling opende. De avond werd muzikaal opgeluisterd door het koperkwintet “De Leiedammers”, samengesteld uit leerlingen en een leerkracht van de muziekacademie van Deinze.

Het juryverslag door de voorzitter, de heer Piet Jaspaert

Twee jaar geleden stond ik hier ook als voorzitter van de jury. Het werd een inspirerende en enthousiasmerende avond.

Vooraleer aan het echte rapport te beginnen breng ik even de missie van de stichting Georges Dheedene en haar wedstrijd in herinnering. Ik citeer uit hun beginselverklaring wat zij als meerwaarde beogen:

  •  Activering aandacht voor kunst en schilderkunst in het bijzonder
  • Kruisbestuiving tussen werk van kunstschilder Georges Dheeden en minder gekende en/of jonge kunstenaars
  • Jonge en/of minder gekende kunstenaars een platform bieden om hun werk te tonen aan een breder publiek en te toetsen aan werk van collega’s
  • (nieuwe) mensen samenbrengen via nieuwe samenwerkingsverbanden en activiteiten (opening/prijsuitreiking)

De jury was samengesteld uit Anna-Maria Decock, docente grafiek aan het KASK, Kaatje Vermeire, succesvolle en gelauwerde illustratrice van kinderboeken, Marcase erkend en geprezen kunstenaar, Piet Coessens, directeur van het Raveelmuseum en ikzelf.

v.l.n.r. Marcase, Kaatje Vermeire, Michaël Vandemeulebroecke,
Anna-Maria Decock, Piet Coessens en voorzitter Piet Jaspaert

Beste vrienden het werd een boeiende maar ook ondankbare zoektocht. 120 inzendingen van meer dan 60 kunstenaars is een ongelooflijke weelde, maar weten dat er maar 1, 2 of 3 met een prijs naar huis kunnen gaan maakt het moeilijk.

Daarom wil ik namens de voltallige jury eerst en vooral de 63 kunstenaars danken voor hun inzending en gelukwensen met de bijzonder rijke staalkaart van wat professioneel amateurisme en gedreven techniciteit kan tevoorschijn brengen. Wij hadden gevraagd twee werken in te sturen om te kunnen oordelen of het niet gaat om een gelukkige toevalstreffer, dan wel om een bewijs van gedreven ambitie en gedegen vakmanschap.

En vooraleer over te stappen naar een inschatting en beoordeling van de inzendingen wil de jury haar waardering uiten voor de inrichters van de prijs beeldende kunst Georges Dheedene. Eerlijk gezegd kennen wij weinig beeldende kunstinitiatieven waarbij alle betrokkenen op de avond van de opening van de tentoonstelling verwelkomd worden met een catalogus, met een verzorgde afdruk van hun ingeleverd werk, samen met hun foto. In die zin hopen wij dat alle inzenders dan ook genieten van dit historisch moment waarop zij kunnen uitpakken met een authentieke catalogus waarin zij met al het nodige respect en waardering vertegenwoordigd zijn.

Maar een jury moet helaas ook een selectie maken en de primus inter pares benoemen. We hebben ons bij de beoordeling ook strikt gehouden aan het wedstrijdreglement waarin gestipuleerd werd dat alle werken moesten kunnen gecatalogeerd worden onder teken- en schilderkunst en in relatie moesten staan tot het thema “de mens” in de meest ruime betekenis.

Zo was het verfrissend enkele boeiende grafiekwerken te ontdekken zoals “Aylan Kurdi” van Emile Nys uit Sint-Lievens-Houtem of Marianne Demeire uit Moen met “Onderweg”, die allebei op een heel prangende wijze de actuele vluchtelingenproblematiek aanhalen.

Of Eva Neirynck uit Gent met een raadselachtige “Zandkop”. En zelfs Garry Sengier uit Zulte met een origineel portret van Raveel.

Wij willen ook een aantal bijzonder creatieve en verdienstelijke kunstenaars belichten zoals Marleen Baeyens uit Aalst, die met “Aller Heiligen”, een bijzonder boeiende reflectie op onze heiligen verering maakt. Uit dit werk straalt een zin voor menselijke relativering, een knipoog die tegelijkertijd verbondenheid uitstraalt. Humor en empathie gaan hier hand in hand. Bij haar werk “Rosé” kan je door haar merkwaardige cadrage à la Tuymans niet anders dan glimlachen.

Roseline Christiaens uit Sint-Denijs beheerst op een zeldzame gezien manier de portretkunst. Kinderportretten verzanden dikwijls in het gemakkelijk gevoeligere, maar zij ontsnapt hieraan door haar perfecte techniek te combineren met een aangrijpende spanning die van het doek afstraalt.

Glenn Marys uit Brugge presenteert getormenteerde mensen en hij doet dit door op een beklijvende manier de materie zelf te hanteren. Joeky De Muynck uit Zulte is vast en zeker het buitenbeentje in de selectie doordat zij haar boodschap verhult in Ster-f-Kit, een soort installatie of performance, weerbarstig en verrassend, maar picturaal obsessief uitgewerkt. De jury vond dit qua realisatie gedurfd, maar ook zeer moeilijk te vergelijken met de andere inzendingen.

Marnix Beirlandt uit Ingelmunster, iemand die ons in de vorige editie al aangenaam verraste, bevestigt dit jaar door zijn uitzonderlijke techniek en onbetwistbaar talent om een verhaal te brengen en het mysterie te vrijwaren. Hij gebruikt een uitgerijpte techniek om voor- en achtergrond betekenisvol in te vullen. Hij maakt duidelijk dat er buiten beeld van alles gebeurt, maar vertrouwt het de kijker toe om er zelf invulling aan te geven.

De winnaars

De prijs van de gemeente Zulte ging deze editie naar Joeky De Muynck uit Zulte voor haar installatie “De Ster-f-kist”. Het was schepen van Cultuur Michaël Vandenbroecke die de prijs uitreikte. Vervolgens werd de prijs Georges Dheedene uitgereikt door Vlaams Minister van Cultuur Sven Gatz, aan Marnix Beirnaert uit Ingelmunster voor het werk TP@TPM

Fotoverslag van de openingsavond

De publieksprijs

Op dinsdag 6 oktober ging de Stichting Georges Dheedene over tot het tellen van de stembriefjes, we waren uiteraard zeer benieuwd om te zien wie deze editie zou verkozen worden tot publiekslieveling.

Het resultaat :

  • Op de vijfde plaats : Garry Sengier met “portret van Raveel”
  • Op de vierde plaats : Roseline Christiaens met “Floor”
  • Op de derde plaats : Esther Van Coillie met “Volg je dromen…wees jezelf”
  • Op de tweede plaats : Yves Van Praet met “de chocolatier”
  • Op de eerste plaats : Jozefa Seynaeve met “de Ontmoeting”

Jozefa Seynaeve ontvangt de Publieksprijs, een schilderij van Georges Dheedene, uit de handen van voorzitter Jozef De Poorter.

(met dank aan Herman Rogge voor de foto’s)