Grote overzichtstentoonstelling in Zulte

Verslag van de opening van de overzichtstentoonsteling

Vrijdagavond werden in zaal Fiertelhof het derde en vierde luik van het 100 jaar Georges Dheedene plechtig geopend: de grote Overzichtstentoonstelling in de Gaston Martenszaal in Zulte met 145 schilderijen en in het Museum Leon De Smet in Deurle met ruim 30 werken.

De zaal zat afgeladen vol, wat bewijst dat de interesse voor Georges Dheedene en kunst in het algemeen nog springlevend is in Zulte. Op de academische zitting werd het woord genomen door bestuurslid van het Georges Dheedenecomité Willy Nachtergaele, schepen van cultuur Catherine De Smet, burgemeester Henk Heyerick, gedeputeerde Jozef Dauwe en Piet Jaspaert, huidig voorzitter van Open Monumentendag Vlaanderen, al kon deze laatste niet live aanwezig zijn en was zijn toespraak opgenomen enkele dagen vroeger tijdens het opbouwen van de tentoonstelling. Gouverneur Denijs liet zich verontschuldigen.

Na de plichtplegingen staken de genodigden de Staatsbaan over naar de Gaston Martenszaal, waar zij meteen konden genieten van het oeuvre van Georges Dheedene. Op de receptie achteraf kon je proeven van een ‘Veerke’, een jenever speciaal gemaakt voor de gelegenheid. Kamiel ‘Veerke’ Dheedene, vader van de kunstenaar, was immers stoker in Brouwerij Martens en baatte ’t Kantientje uit.

Zo zongen de ouden, zo piepen de jongen…

Op 23 november kwamen de jongste klassen van de vrije basisschool van Zulte kennis maken met de figuur van Georges Dheedene en zijn werk : het enthousiasme (zowel bij de gidsen Francine en Gina als bij de kinderen) was groot…