Georges Dheedene wedstrijd beeldende kunst editie 2023

Wat?

In 2013 startte de Stichting Georges Dheedene met een tweejaarlijkse wedstrijd beeldende kunst. In 2023 krijgen we de 6de editie, opnieuw in samenwerking met de Gemeente Zulte.

In deze tijd van enerzijds toenemende preutsheid (“me too” en “woke”) en anderzijds ongeremde toegang tot pornografie, wagen wij het om deze 6de wedstrijd te laten doorgaan met als thema: “sensualiteit”.

Onderwerp: Sensualiteit

Sensualiteit, of zinnelijkheid, wordt gemeenzaam geconnoteerd met naakt, met erotiek. Daar is natuurlijk niets mis mee. Maar voor een wedstrijd
beeldende kunst willen wij dit een zo breed mogelijke invulling geven; zolang er maar connectie is met “het rijk der zinnen”, met het sensitieve. In
onze visie van sensualiteit zien wij ook relatie met begrippen als schroom, terughoudendheid, gevoeligheid, esthetiek, verlangen, zachtheid,….
Enkel schilder– en tekenkunst worden als discipline toegelaten.
Op deze pagina zie je enkele voorbeelden van “SENUALITEIT” uit het oeuvre van Georges Dheedene.

Prijzen

Er worden 3 prijzen uitgereikt:
• de prijs van de Georges Dheedene Stichting, zijnde 1200 EUR,
• de prijs van de Gemeente Zulte, zijnde 750 EUR,
• de prijs van het publiek, zijnde een werk van Georges Dheedene.

Voorwaarden

Elke kunstenaar kan deelnemen met maximaal 2 werken die op 5 augustus 2023 ter beschikking moeten zijn, met het oog op het opmaken van de catalogus waarin alle inzendingen worden afgebeeld.
De geselecteerde werken worden tentoongesteld in Zulte, van 30 september t.e.m. 2 oktober 2023.
Het volledige reglement is te hier vinden.

Als deelname in de kosten (inclusief receptie, catalogus, …) van de tentoonstelling wordt een bijdrage
gevraagd van:
20 EUR voor één kunstwerk,
30 EUR voor twee kunstwerken.

Inschrijvingen

De inschrijvingen  waren een enorm succes!,
Op 1 april 23 is onze limiet van 100 deelnemende werken overschreden en worden de inschrijvingen stopgezet!