De Georges Dheedene Stichting zoekt beschermleden!

Na de succesvolle editie van 2017 is de Stichting Georges Dheedene volop bezig met de voorbereiding van de 4e editie van de tweejaarlijkse “Wedstrijd Beeldende Kunst Georges Dheedene”. Ook voor dit evenement willen wij terug een catalogus realiseren met de afbeeldingen van alle tentoongestelde werken. Koken kost helaas nog steeds geld, vandaar dat we beroep doen op sympathisanten die onze activiteiten genegen zijn en bereid zijn om ons daarbij financieel te steunen.

Lidmaatschap van het Beschermcomité kost 40 Euro en geldt voor 2 jaar. In de catalogus zal terug een erelijst opgenomen worden met de leden van het Beschermcomité. De beschermleden ontvangen gratis de catalogus en worden op de hoogte gehouden van onze activiteiten. Verder geniet je als beschermlid nog andere voordelen, zoals bijvoorbeeld vorig jaar een exclusieve verwenavond met geleid bezoek aan de Raveelkapel en tentoonstelling van ons schilderijenpatrimonium in de Scheve Schuur te Machelen.

Lid worden kan door voor 15 augustus 2019 € 40 te storten op
rekeningnummer BE04 0688 9204 1531 van de Stichting Georges Dheedene, Oude Weg 204, 9870 Zulte, met vermelding “Beschermcomité 2019” en uw naam (en eventueel uw functie of beroep als u die wenst te vermelden in de catalogus)